Mätning av gifter på båtskrovet

Vi har nu möjlighet att erbjuda mätning med vårt XRF- instrument för att fastställa
förekomsten av tenn, koppar, zink och bly på båtskrovet.

Kontakta hamnkontoret för offert:
Tel. 08-540 631 55
Mejl: hamnkontoret@svinningemarina.se