Parkering i maj

Under sjösättningsperioden i maj ber vi er vara extra noga med var ni parkerar så att vi kan komma fram med våra sjösättningsvagnar.
Lämpliga parkeringsplatser är i luckor efter sjösatta båtar.


Det går också bra att stå på parkeringen nedanför hamnkontoret.