Återvinning krympplast

Vi har äntligen fått möjlighet att återvinna krympplast.
För att det ska fungera behöver dragkedjor, ventiler, snören mm avlägsnas.
En container för insamlingen är uppställd vid våra sopkärl och när containern är full hämtas den av Orbit Supply Chain AB
som återvinner materialet till ny krympplast.

Detta är ytterligare en pusselbit i Svinninge Marinas strävan efter att utveckla en riktigt hållbar marin verksamhet.
Vi hoppas att alla våra kunder vill hjälpa oss att hjälpa miljön.