Båtbottenfärgers effektivitet och miljöpåverkan

Svinninge Marina har under sommaren 2018 deltagit i ett gymnasiearbete rörande bottenfärgers effektivitet.

Studien ger en hel del information om hur man kan tänka i val av bottenfärg. 

Svinninge Marinas intentioner är att minska miljöpåverkan så långt det är möjligt och vill gärna att våra kunder avstår från att måla och istället väljer att tvätta båtbotten under sommarsäsongen.

Vill du ändå lära dig mer om bottenfärgernas effektivitet rekommenderar vi att du läser Jonna Forslunds arbete.