Vi hoppas att den inte ska komma till användning men om olyckan skulle vara framme är det bra att veta
att det finns hjälpmedel.

Brädan är placerad vid mastkranskajen. Instruktion för hur vi tänker att den ska användas finner du här.