Under våren är hamnkontoret öppet följande lördagar:

28/4, 5/5, 18/5 och 26/5

Vi finns på plats kl 8-12

Välkommen!