Svinninge Marina har köpt in ett XRF instrument för att enkelt kunna mäta förekomsten av tungmetaller och biocider i bottenfärger.

XRF är en förkortning av ”X-Ray Flourescence” och är en enkel och säker metod för att kunna identifiera och kvantifiera metaller i bottenfärger på båtar. Instrumentet fungerar med alla förekommande metaller men främst letar man efter koppar, zink, bly och tenn. Mätningen görs på 8 olika punkter på båten och sedan räknas ett genomsnitt fram som blir till grund för bedömning av bottenfärgen.

Vi har möjlighet att utfärda intyg om man önskar ha ett bevis att visa upp vid eventuell försäljning eller om man ligger i en båtklubb som kräver detta.

Kontakta gärna hamnkontoret för mer information eller bokning av en tid för mätning. 

Tel: 08-540 631 55
Mail: hamnkontoret@svinningemarina.se

Skulle man vilja avlägsna sin bottenfärg så är den absolut effektivaste och den mest miljövänliga metoden blästring inomhus.
Vi har specialbyggt en ändamålsenlig blästerhall som kan båtar upp till 16 meters längd. (All blästring utomhus är förbjuden)
Frågor om blästring kan ställas till Plastskador och Montage AB. 

Tel: 08-540 272 80
Mail: plastskador@plastskador.se