Offert båtplats

    De personuppgifter som lämnas på denna sida omfattas dataskyddsförordningen, GDPR. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Uppgifterna kommer inte att delas med tredje part och kommer sparas i högst 1 år.