Då i stort sett alla båtar har kommit upp på land tar vårt vinterjobb vid.

Vartannat år får vi hjälp av Micke på Diving Beyond Depth med besiktning av bryggförtöjningar.

   

När alla förtöjningar är besiktigade byter vi ut linor, kättingar och stenar så att anläggningen
ska vara i bästa skick.

Denna vinter ger vi oss också på renovering av D-bryggan. Allt virke på bryggans däck byts ut.