Tack för hjälpen med återvinning krympplast

Detta är ytterligare en pusselbit i Svinninge Marinas strävan efter att utveckla en riktigt hållbar marin verksamhet.

Tack vare vårt gemensamma arbete har vi minskat vår miljöpåverkan med 7280 kg koldioxid.