Båtplatser

 

Sommarplatser

 • Bryggplatserna är utrustade med Y-bommar
 • Eluttag för tillfälligt bruk finns inom högst 25 m från varje bryggplats. Möjlighet till permanent anslutning med särskilt avtal
 • Färskvattenslangar når varje bryggplats
 • Fri bilparkering i anslutning till bryggorna
 • Toaletter och avgiftsfria duschar
 • Tillgång till pumpar för tömning av fasta toaletttankar, samt utslagsback för hygienisk tömning av bärbara toalettavfallstankar
 • Rikligt med hamnkärror för transporter till och från båten
 • Hamndjup 2,3 m–3,5 m.

Vinterplatser

 • Alla båtar placeras så att de kan sjösättas, oberoende av andra båtar.
 • Båtägaren bestämmer själv när båten skall tas upp eller sjösättas. Det är bara att meddela Hamnkontoret några dagar i förväg. Med Svinninge Marinas specialkonstruerade slipvagnar hanterar vi båtar upp till 18 ton på ett säkert sätt.
 • Segelbåtar kan utan särskilda förberedelser tas upp med masten på.
 • Svinninge Marina erbjuder möjlighet till vinterplats inomhus i kallhall.