Miljö

Blå Flagg

Som en av de första i Sverige tilldelades, 1997, Svinninge Marina den internationella miljöutmärkelsen Blå Flagg. Marinan uppfyllde redan alla de miljökrav som ställdes.

Miljövänlig bottentvätt

På Svinninge Marina finns en bottentvättstation där det miljöfarliga spolvattnet samlas in och renas.
Avstå gärna från bottenmålning och utnyttja vår bottentvättservice under sommaren.
Bottentvätt

Sophantering

Svinninge Marina har länge varit föregångare när det gäller miljöåtgärder för fritidsbåtshamnar. Sophanteringen är en viktig del i detta.

Det skall vara lätt att bli av med olika typer av avfall:

  • Lätt tillgänglig vid utfarten finns en sopsorteringsstation.
  • På vinteruppställningsplatserna finns ett flertal behållare för rustningsskräp
  • Behållare för småskräp är uppsatta vid varje brygga och på många andra platser
  • Vi har konstruerat och byggt en miljöstation som nu står modell för andra.

Tömning av toatankar

Det finna tre ”Pump out” stationer på marinan. Dessa får användas fritt av Svinninge Marinas båtägare.
Latrintömning för portabel toalett finns i servicebyggnaden.

Vårrustning

Inför vårrustningen ber vi er att noggrant läsa om marinans miljöregler. 
Miljöregler vid bottenmålning