Företaget: Svinninge Marina AB
Org.nr: 556221-4089
Säte: Åkersberga

Adress: Svinninge Marina
Svinningevägen 69, 184 92 Åkersberga

Telefon: 08-540 631 55
Fax:       08-540 273 50

E-post:hamnkontoret@svinningemarina.se

Bankgiro:  805-9057
BIC:    HANDSESS
IBAN: SE87 6000 0000 0006 8700 6228

VD:
 Eva Enarsson

Styrelse:

Eva Enarsson, Julius Hefte (ordf.)
Hans Nyström, Göran Tell

Ekonomi:
 

  • 
Företaget har högsta kreditvärdering AAA hos kreditanalysföretaget D&B
  • Företaget har erhållit intyg för högsta kreditvärdighet från UC

Företaget äger: Fastigheterna Svinninge 7-189 och 7-190

Markareal: C:a 90.000 kvm.

Vattenområde: Från stranden till Täljövikens (Svinningevikens) mittlinje.

  • Samtliga byggnader på fastigheterna.
  • Brygganläggningen
  • All tung maskinell utrustning