Företaget

Företaget: Svinninge Marina AB
Org.nr: 556221-4089
Säte: Åkersberga

Adress: Svinninge Marina
Svinningevägen 69, 184 92 Åkersberga

Telefon: 08-540 631 55

E-post: hamnkontoret@svinningemarina.se

Bankgiro: 805-9057
BIC: HANDSESS
IBAN: SE87 6000 0000 0006 8700 6228

VD: Julius Hefte

Styrelse:
Eva Enarsson, Julius Hefte (ordf.) Hans Nyström, Göran Tell

Ekonomi: 
Företaget har erhållit intyg för högsta kreditvärdighet från UC

Företaget har högsta kreditvärdering AAA hos D&B

Företaget äger:
Fastigheterna Svinninge 7-189 och 7-190

Markareal: C:a 90.000 kvm.

Vattenområde: Från stranden till Täljövikens (Svinningevikens) mittlinje.

  • Samtliga byggnader på fastigheterna.
  • Brygganläggningen
  • All tung maskinell utrustning