Personal

Eva Enarsson
Ekonomiansvarig
Tfn: 08-540 631 55

Johan Svensson
Anläggningsansvarig

Tina Johansson
sköter den löpande verksamheten på Hamnkontoret tillsammans med Cecilia.
Tfn: 08-540 631 55

Cecilia Berglund
sköter den löpande verksamheten på Hamnkontoret tillsammans med Tina.
Tfn: 08-540 631 55

Niklas Svedjefält
är miljöansvarig, svarar för avfallshanteringen samt kör den ena slipvagnen.

Tommy Engström
Kör slipvagn och assisterar vid båthantering.
Ansvarar för underhåll av marinans fastigheter.

Erman Sari
Assisterar slipvagnarna vid båthantering. Arbetar med underhåll av bryggor och byggnader.

David

David Prince
Kör slipvagn. Ansvarar för maskinunderhåll.