Personal

Eva Enarsson
är vd i Svinninge Marina AB
Tfn: 08-540 277 90

Tina Johansson
sköter den löpande verksamheten på Hamnkontoret tillsammans med Cecilia.
Tfn: 08-540 631 55

Cecilia Berglund
sköter den löpande verksamheten på Hamnkontoret tillsammans med Tina.
Tfn: 08-540 631 55

Niklas Svedjefält
är miljöansvarig, svarar för avfallshanteringen samt kör den ena slipvagnen.

Jan Klevstad
är ansvarig för upptagning, sjösättning och teknisk service.

Tommy Engström
assisterar vid båtupptagningar.
Ansvarar för underhåll av marinans fastigheter.

Erman Sari
assisterar slipvagnarna vid upptagning och sjösättning. Arbetar med underhåll av bryggor och byggnader.

Johan Svensson
är anläggningsansvarig

Julius Hefte
Ordförande i Svinninge Marina ABs styrelse.