Eva Enarsson
är vd för Svinninge Marina AB

Tfn: 08-540 277 90

Tina Johansson
sköter den löpande verksamheten på Hamnkontoret tillsammans med Cecilia.

Tfn: 08-540 631 55

Cecilia Berglund
sköter den löpande verksamheten på Hamnkontoret tillsammans med Tina.

Tfn: 08-540 631 55

Niklas Svedjefält
är miljöansvarig, svarar för avfallshanteringen samt kör den ena slipvagnen.

Jan Klevstad
är ansvarig för upptagning, sjösättning och teknisk service.

Tommy Engström
assisterar vid båtupptagningar samt vid underhåll av marinans fastigheter.

Julius Hefte
Ordförande i Svinninge Marina ABs styrelse.