Gästplatser

Svinninge Marina har ett fåtal gästplatser för båtägare som t ex ska besöka något av våra serviceföretag eller av annan anledning behöver tillfällig angöring.
De ligger på Brygga D och på Brygga 3, se nedanstående hamnöversikt.
Platserna är tydligt skyltade med Gästplats och ett nummer.

Det går inte att boka platserna i förväg. När du har angjort gästplatsen går du upp till Hamnkontoret och anmäler på vilken plats båten ligger.
Om Hamnkontoret inte är öppet fyller du i en Gästplatsblankett som finns på farstukvisten till kontoret.

Är din båt smalare än 3,60 så kostar platsen 250:-/dygn för en bredare båt är kostnaden 450:-/dygn.
Utnyttjar du el vid platsen tillkommer 70:-/dygn.

Avgiften kan swishas till 123 197 48 23 eller betalas till vårt BG 805-9057.