Miljöregler bottenmålning

Svinninge Marina värnar om havsmiljön

Marinan har sedan första båten anlände arbetat hårt med miljöfrämjande arbete. Bottenfärger ställer till allt större problem i såväl hav och sjöar som på uppställningsplatser för båtar. 

Vi behöver nu omgående hjälpas åt för att vända den här trenden. 

Följande mycket viktiga regler gäller på marinan:

  • Det är inte tillåtet att använda högtryckstvätt när båten står på uppställningsplatsen.
  • Vid all typ av arbeten såsom slipning, skrapning och målning av båtbotten ska marken täckas med presenning eller liknande. Häng plastgardiner runt båten så att vinden inte kan sprida färgrester och damm. Allt avfall samlas ihop och lämnas i miljöstationen.
    Dammsugare med hepafilter ska alltid användas. Töm avfallet i miljöstationen.
  • Ingen form av blästring är tillåten ute på marinans område. I en av marinans lokaler har vi en nybyggd blästerhall där du kan få hjälp
    av Plastskador och Montage med avlägsnande av bottenfärg på ett miljövänligt sätt.

 

Vad skulle få dig att avstå från att måla med giftig bottenfärg?

Vi erbjuder våra kunder att avstå från att måla och istället ta upp båten hos oss under sommaren och få den bottenavspolad till ett rabatterat pris. Tvätten är miljövänlig, tvättvattnet tas omhand och renas i ett reningsverk.  Läs mer här

Hos oss har du också möjligheten att välja att ha din båt uppställd på land på sommaren och få de sjösatt när du vill använda den. Du undviker då beväxning under båten. Läs mer här

Kan något av ovanstående vara ett alternativ för dig så att vi tillsammans kan minska användandet av de giftiga bottenfärgerna?