Sommarplats på land. Båten sjösätts när du ska använda den.

Svinninge Marina erbjuder ett koncept för dig som inte har fått bryggplats på marinan.
Eller för dig som vill undvika beväxning under båten och tycker att det är mer praktiskt att få båten sjösatt när den ska användas.

Båten står på land och sjösätts när du ska använda den.

Motorbåtar placeras inne i vår kallhall.

Vilka är fördelarna

  • Man behöver ingen bottenfärg, vilket är bra för miljön.
  • Det blir mindre fukt ombord när båten ligger på land.
  • Man slipper det slitage som uppstår på en förtöjd båt.
  • I och urlastning av båten blir smidigare eftersom den ligger nära land vid sjö- och torrsättning.


Kontakta oss på Hamnkontoret så berättar vi mer.

Tel: 08-540 631 55
E-post: hamnkontoret@svinningemarina.se