Parkering i maj

Under sjösättningsperioden i maj ber vi er vara extra noga med var ni parkerar så att vi kan komma fram med våra sjösättningsvagnar.Lämpliga parkeringsplatser är i luckor efter sjösatta båtar. Det går också bra att stå på parkeringen nedanför hamnkontoret.

Mätning av gifter på båtskrovet

Vi har nu möjlighet att erbjuda mätning med vårt XRF- instrument för att fastställa förekomsten av tenn, koppar, zink och bly på båtskrovet. Kontakta hamnkontoret för offert:Tel. 08-540 631 55Mejl: hamnkontoret@svinningemarina.se